Rygg

Lumbal spinal stenos

Inom forskargruppen arbetar vi med kliniska studier kring behandling av spinal stenos i ländryggen. Detta drabbar främst äldre och är den vanligaste indikationen för operation i ryggen. Tillståndet innebär trängsel för nervstrukturer i spinalkanalen och blir allt vanligare med en åldrande befolkning.  Försämrad funktionsförmåga med smärta i rygg och ben samt gångsvårigheter är de vanligaste symtomen.

I gruppen ingår: Peter Försth, Thomas Carlsson, Konstantinos Pazarlis, Bengt Sandén och Karl Michaëlsson.
 

Gruppens aktuella forskning har i huvudsak tre inriktningar

Registerbaserad forskning Observationsstudier med olika register som bas. T.ex. Swespine (=nationella ryggregistret) och Patientregistret.
Svenska Spinal Stenos Studien RCT där kirurgi med enkel dekompression jämförs med dekompression och samtidig fusion (steloperation). 2-årsresultaten publicerades i New England Journal of Medicine 2016. Fortsatta analyser pågår av radiologiska resultat och kliniska långtidsresultat.
UppSten RCT där kirurgi med dekompression jämförs med en icke kirurgisk intervention med strukturerad träning. Ett viktigt utfallsmått förutom PROMs blir från neurofysiologisk undersökning som görs vid inklusion och vid uppföljning.

Senast uppdaterad: 2021-03-02