Benläkning och frakturforskning

Vi bedriver dels kliniska och dels registerbaserade studier framför allt i Svenska Frakturregistret. Forskningen spänner från kandidatprojekt till handledning av doktorandprojekt till egen forskning. Vi utvärderar behandlingsresultat baserat på röntgenbilder, PET-undersökningar, patientrapporterade utfall och samkörning med kvalitetsregister.

PET CT med fluorid tracer som undersöker viabilitet i caput femurs efter märgspikning av höftfraktur. Ingen negativ effekt av cement i caput. Stor benomsättning i frakturspalten vid fyra månader.
PET CT med fluorid tracer som undersöker viabilitet i caput femurs efter märgspikning av höftfraktur. Ingen negativ effekt av cement i caput. Stor benomsättning i frakturspalten vid fyra månader.

Pågående arbeten

  • Preoperativ undersökning av kronisk osteomyelit med FDG-PET och FLU-PET
  • Radiologisk bedömning av frakturläkning med datortomografi vid distala radiusfrakturer
  • Klinisk nytta av operativ vs konservativ behandling av distala radiusfrakturer – registerstudie
  • Prospektiv RCT: cementförstärkning vid höftfraktur utvärderad med 18-F PET-CT (se bild)
  • Studier i Svenska Frakturregistret: Epidemiologi patella-, olekranonfrakturer samt mortalitet och femurfrakturer
  • Tibiakondylfrakturer vid UAS och failure=knäprotes; kartläggning av 500 frakturer.
  • Handledare för avhandlingsarbete Caroline Kihlström: Klavikelfrakturer, epidemiologi, utfall och behandling (se bild).

Planeringsstadiet

  • Randomiserad multicenterstudie på laterala klavikelfrakturer.
  • Uppbyggnad av plattform för registerrandomiserade studier i Svenska Frakturregistret.
Diagram: fördelning av 2422 registrerade i SFR 2013-14 nyckelbensfrakturer per kön och skademånad.
Fördelning av 2422 registrerade i SFR 2013-14 nyckelbensfrakturer per kön och skademånad.


I gruppen ingår: Olle Wolf och Albert Christersson.