Klinisk traumaforskning

Projekt 1– Ny operationsmetod-PINLOC

I en stor nationell randomiserad studie initierad i Uppsala och Linköping jämförs effekterna av ett nytt rotationstabilt implantat att med standard behandlingsmetoden två spikar hos patienter med mediala collum femoris frakturer. Studien är stratifierad i två armar. Den ena armen jämför resultaten i gruppen yngre patienter med dislocerade frakturer och i den andra armen jämförs resultaten i gruppen med odislocerade frakturer (garden 1 och 2). För patienter med odislocerade frakturer är Timed Up Go- testet den primära resultat variabeln. För gruppen med dislocerade frakturer är kirurgiskt haveri (failure) primär resultatvariabel. 

Projekt 2–Randomiserad multicenterstudie av proximala humerusfrakturer hos äldre

I samarbete med universitetet i Tampere, Finland deltar vi i en randomiserad internationell studie där kirurgisk behandling jämförs med konservativ behandling av dislocerade proximala humerusfrakturer. Studien har två armar. I den ena jämförs konservativ behandling med plattosteosynthes av tvåfragmentsfrakturer, i den andra jämförs, konservativ behandling med plattosteosynthes och med protesförsörjning av flerfragmentsfrakturer. Den första armen är slutförd och till den andra armen pågår rekrytering. När studien är slutförd kommer vår forskargrupp bl.a. att analysera om och vilka anatomiska skadeparametrar som predikterar funktionellt resultat hos patienterna i den konservativt behandlade gruppen.

Projekt 3-Proximal Hamstrings Avulsion Randomized Trial

Detta projekt planeras i SOTS regi som den första studien i en nationell satsning för fler och bättre randomiserade kliniska studier inom ortopedisk traumatologi. Vår forskargrupp hat tagit initiativet till denna SOTS- clinical research initiative. Studien blir en multicenter RCT där resultat av kirurgisk behandling av hamstringsavulsioner jämförs med icke-kirurgisk behandling. Primär resultatvariabel är lower functional extremity score (LEFS). Cirka 40 patienter kommer att randomiseras till varje grupp. Flera svenska, norska och ett finskt site är kontrakterade.

Projekt 4 - Ranomized controlled multicenter trial comparing tension band wiring and angular stable plate fixation in the treatment of displaced olecranon fractures 

I samarbete med flera Norska studie sites genomförs en randomisera behandlingsstudie som syftar till att avgöra vilken operativ teknik som bör användas vi en viss typ av olekranonfrakturer. Patienterna lottas mellan plattfixation och fixation med ståltråd och stift.

I gruppen ingår: Kenneth Jonsson, Greta Snellman