Plastikkirurgi

Plastikkirurgi omfattar följande forskningsområden:

Kraniofacial kirurgi och läpp-käk-gomspalt

  • Forskningsprogrammet samlar kliniska forskningsprojekt kring två huvudproblemområden: kraniosynostos och läpp-käk-gomspalt. 

Brännskadevård

  • En brännskada är en bra modell för att förstå reaktionen på ett allvarligt trauma, sett från ett kort såväl som ett långt perspektiv. Den katastrofala erfarenheten av att drabbas av omfattande brännskador påverkar alla större integrerande system i kroppen (dvs. nerv, endokrina, immun, mfl.)

Rekonstruktiv mikrokirurgi

  • Inom området rekonstruktiv mikrokirurgi genomförs flera forskningsprojekt. 1 Kliniskt tillämpbara anatomiska studier inom ansiktstransplantation och facialispares, 2 virtuell planering inom mikrovaskulär huvud-halsrekonstruktion, 3 kliniska studier vid facialispares, 4 återfall av cancer efter bröstrekonstruktion, lymfödem – riskfaktorer för utveckling och behandling av lymfödem samt 5 livskvalitet, patientnöjdhet och optimering av resurser vid bröstrekonstruktioner.


Forskningen är i första hand klinisk och patientbaserad och starkt beroende av ett tillräckligt antal patienter och vetenskapligt aktiv personal.

Akademiska sjukhuset har utsetts till nationell högspecialiserad vårdenhet för kraniofacial kirurgi och för vård av svåra brännskador. Detta bidrar till en solid grund för forskningsverksamheten.

I labbet. Foto: Carina Warme
I labbet. Foto: Carina Warme
Senast uppdaterad: 2022-02-21