Rättsmedicin

Forskningen på rättsmedicinska enheten görs dels inom ramen för fyra doktorandprojekt och dels som mindre avgränsade studier som görs i samarbete med andra universitet. För närvarande pågår följande doktorandprojekt:

  • Diagnostik av spädbarnsmisshandel
    • Under de senaste åren har det vetenskapliga underlaget för tidigare etablerade uppfattningar avseende vissa fynds diagnostiska värde för spädbarnsmisshandel ifrågasatts. 

I samarbete med KI görs dels studier avseende narkotikarelaterad död:

  • Utveckling och riskfaktorer​​​
    • Mer än 95% av alla dödsfall som registreras som narkotikarelaterade i den officiella dödsorsaksstatistiken genomgår rättsmedicinsk obduktion.

I samarbete med Rättsmedicinska instituet på Semmelweisuniversitetet i Budapest görs en studie avseende testikelförändringar hos heroinmissbrukare.

Senast uppdaterad: 2022-03-08