Anabola androgena steroider (AAS)

För närvarande pågår ett doktorandprojektprojekt inom AAS-området. Det syftar till att kartlägga hjärtförändringar och testikelförändringar hos avlidna AAS-användare. Att hjärta och testiklar har valts beror på att kliniska erfarenheter talar för att just hjärtat och reproduktionsorgan påverkas kraftigt av AAS. Idag finns ett antal kliniska studier och några fallrapporter/fallserier avseende avlidna AAS-användare. Storskaliga kartläggningar av organpatologi av den typ vi gör har inte gjorts tidigare.

Senast uppdaterad: 2023-03-31