Dödstidsbestämning

En rättsmedicinsk dödsfallsutredning ska besvara tre frågor: När dog personen? Vad var dödsorsaken? Vilket var dödssättet (sjukdom, olycksfall, suicid eller homicid)?

Av dessa tre frågor är det den första som generellt sätt är den svåraste. Särskilt svårt blir det när kroppen förblivit oupptäckt en längre tid efter döden. Projektet syftar till att utveckla en ny modell för uppskattning av intervallet mellan död och upptäckt genom att kombinera etablerade modeller för bedömning av nedbrytningsgrad med entomologiska (insektsforskning) modeller. För att påverkan av olika tänkbara förutsättningar ska kunna prövas (villkorade svarsalternativ) tillämpas analys med Bayesianska nätverk. Projektet görs i samarbete med Anders Lindström, SVA.