Narkotikarelaterad död

Mer än 95% av alla dödsfall som registreras som narkotikarelaterade i den officiella dödsorsaksstatistiken genomgår rättsmedicinsk obduktion. I samarbete med med. dr. Anna Fugelstad på KI görs regelbundna uppdateringar över vilka droger som förekommer, ålder, kön mm. Utöver detta har vi tittat närmare på metadonrelaterad dödlighet och bl.a. gjort jämförande tidsserier avseende dödligheten och apotekens förskrivning. Ett separat projekt är kartering (geoepidemiologi) av narkotikarelaterade dödsfall, vilket ger en bild över hur olika missbrukssubstanser över tid sprids i riket.

I en pågående studie undersöks alkoholens roll för den narkotikarelaterade dödligheten.