Testikelförändringar hos heroinister

Under arbetet med testikelförändringar hos användare av AAS har misstanke om att opioidmissbruk kan leda till liknande förändringar uppkommit. För att undersöka denna möjlighet har ett samarbete med Rättsmedicinska institutet i Budapest inletts. Till skillnad mot situationen i Sverige, där merparten av narkomanerna är blandmissbrukare, använder en stor grupp missbrukare i Budapestregionen endast heroin. Detta ger en möjlighet att studera förändringar i förhållande till endast en exponeringsfaktor. Studien gör i samarbete med professor Eva Keller, Semmelweis universitet.