Thoraxanestesi och intensivvård

På sektionen för thoraxanestesi och intensivvård bedrivs patientnära och experimentell forskning i samarbete med främst thoraxkirurgi och allmän anestesi.

Forskningsområden 

 • Hjärtlungmaskin och venöst avflödeshinder

  • Vid extrakorporeal cirkulation (ECC) förändras perfusionen i kroppen beroende på bland annat arteriella flöden, tryck, temperatur och hematokrit. Principen för ECC är att man dränerar kroppen på blod via hålvenerna och tillför det direkt i aorta efter syresättning.

 • Selektiv antegrad cerebral perfusion vid aortakirurgi

  • Stor aortakirurgi omöjliggör ibland blodförsörjning till hjärnan via den vanliga anatomin. Kliniskt används i stor utsträckning blodflöde i halsartärerna, så kallad selektiv antegrad cerebral perfusion (SACP), vilket ökar marginalerna för aortakirurgi utan cerebrala komplikationer.

 • Enlungeventilation 

  • ​Avstängning av den ena lungan används för att underlätta lungkirurgi och vid titthålskirurgi i thorax används.

 • Blodsocker och hjärnischemi 

  • I samarbete med allmänanestesins forskningsgrupp bedrivs experimentell forskning på hjärnskada vid syrebrist i hjärnan vid exempelvis stroke och hjärtstillestånd

 • Hemostas vid hjärtkirurgi

  • Utvecklingen av aortastenos involverar både blodkoagulation och fibrinolys.

Senast uppdaterad: 2021-05-03