Blodsocker och hjärnischemi

I samarbete med allmänanestesins forskningsgrupp bedrivs experimentell forskning på hjärnskada vid syrebrist i hjärnan vid exempelvis stroke och hjärtstillestånd [1], [2]. Forskningen syftar till att undersöka grundläggande mekanismer för skada vid kliniskt relevanta blodsockernivåer med tonvikt på perfusion och oxidativ stress. Vi har studerat effekten på hjärtstillestånd av olika varaktighet och funnit att man efter 5 min stillestånd kan iaktta en viss skillnad i förändring av hjärnskademarkörnivåer i blod på så sätt att högre nivåer sågs vid högre blodsockernivå [3]. Betydelsen av detta fynd är svårvärderad, men kan tyda på ett samband mellan högt blodsocker och skada efter hjärtstillestånd. Vi arbetar nu med att undersöka de förändringar i genuttryck som följer hjärtstillestånd vid olika blodsockernivåer. Nämnda arbeten försvarades i en doktorsavhandling 2015 (Maria Molnar).

Dessutom deltar vi i en klinisk prövning av online blodsockermätning på thoraxintensivvårdspatienter i syfte att förbättra blodsockerkontrollen postoperativt.  

  1. Molnar M, Lennmyr F: Neuroprotection by S-PBN in hyperglycemic ischemic brain injury in rats. Ups J Med Sci. 2010 Aug;115(3):163-8
  2. Lennmyr F, Molnar M, Basu S, Wiklund L: Cerebral effects of hyperglycemia in experimental cardiac arrest. Crit Care Med. 2010 Aug;38(8):1726-32
  3. Molnar M, Bergquist M, Larsson A, Wiklund L, Lennmyr F. Hyperglycaemia increases S100β after short experimental cardiac arrest. Acta Anaesthesiol Scand. 2014 Jan;58(1):106-13

Gruppmedlemmar

Maria Molnar***, PO Joachimsson, Lars Wiklund***, Fredrik Lennmyr

 ***Samarbete med anestesin