Hemostas vid hjärtkirurgi

Utvecklingen av aortastenos involverar både blodkoagulation och fibrinolys. I en pågående studie inkluderas patienter som skall genomgå hjärtkirurgi p.g.a. aortastenos och kransskärlssjukdom. I syfte att förbättra den enskilde patientens medicinering i samband med hjärtoperation analyseras blodets koagulationsförmåga och blodplättarnas funktion.

Gruppmedlemmar

Axel Dimberg, Elisabeth Ståhle , Christina Christersson, Ulrica Alström