Selektiv antegrad cerebral perfusion vid aortakirurgi

Stor aortakirurgi omöjliggör ibland blodförsörjning till hjärnan via den vanliga anatomin. I sådana fall krävs strategier att skydda hjärnan så som kylning av patienten till djup hypotermi samt koppling av hjärtlungmaskin direkt till halskärlen. Kliniskt används i stor utsträckning blodflöde i halsartärerna, så kallad selektiv antegrad cerebral perfusion (SACP), vilket ökar marginalerna för aortakirurgi utan cerebrala komplikationer.

Vi har experimentellt visat på fördelar med SACP vid 20 grader jämfört med dels varmare temperaturer respektive djup hypotermi och cirkulationsarrest [1]. Vi har även identifierat kritiskt låga blodflödesnivåer vid denna perfusionvariant [2] och en avhandling i ämnet försvarades 2011 (Ove Jonsson).

Vi arbetar just nu med en uppföljande studie där vi med hjälp av PET undersöker blodflödet i hjärnan under de betingelser som undersökts tidigare [2]. 

  1. Jonsson O, Myrdal G, Zemgulis V, Valtysson J, Hillered L, Thelin S: Selective antegrade cerebral perfusion at two different temperatures compared to hypothermic circulatory arrest--an experimental study in the pig with microdialysis. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009, 8(6):647-653.
  2. Jonsson O, Morell A, Zemgulis V, Lundstrom E, Tovedal T, Einarsson GM, Thelin S, Ahlstrom H, Bjornerud A, Lennmyr F: Minimal Safe Arterial Blood Flow During Selective Antegrade Cerebral Perfusion at 20 degrees Centigrade. Ann Thorac Surg. 2011 Apr;91(4):1198-205.

Gruppmedlemmar

Thomas Tovedal, Mark Lubberink*, Arvid Morell*, Ove Jonsson, Gunnar Myrdal, Vitas Zemgulis, Sergio Estrada*, Gunnar Antoni*, Stefan Thelin, Fredrik Lennmyr

Samarbete med sjukhusfysik och PET-centrum.