Thoraxkirurgi

På Thoraxkliniken bedrivs forskning i ett flertal projekt och liksom i den kliniska verksamheten sker det ofta i nära samarbete mellan thoraxkirurgi och thoraxanestesi och intensivvård.

Projekten presenteras under respektive länk.


Forskningsområden inom thoraxkirurgi

Kontaktperson är professor Elisabeth Ståhle, elisabeth.stahle@akademiska.se.


Länk till presentation av forskning inom thoraxanestesi och intensivvård.

Senast uppdaterad: 2021-05-03