Anestesiologi och intensivvård

Inom forskningsområdet undersöks bland annat hur cirkulation, andning och nervsystem påverkas och kan upprätthållas efter trauma. Skademekanismer som orsakar mer omfattande ryggmärgsskador än vad det ursprungliga traumat indikerar undersöks också, liksom nybildning av glutamin vid kroppsskada och prognosmodeller för långtidsöverlevnad. Forskningen inom området anknyter till det kliniska arbetsfältet.

Sten Rubertsson

Professor överläk vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
sten.rubertsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 3981
Mobiltelefon:
070-8693996
Senast uppdaterad: 2023-11-06