Skadeepidemiologi

Skador är en av de främsta orsakerna till död, invaliditet och sjukvårdskonsumtion före 60-års ålder.

Skadorna är ofta orsakade av trafikolyckor, fallolyckor eller arbetsplatsolyckor.  Förgiftningar, självmord och våldsbrott är andra vanliga orsaker till skador. Varje dag dör närmare 16 000 människor i världen av skador. För varje som dör är det flera tusen som överlever trots sina skador men många av dem drabbas av långvarigt lidande eller livslång invaliditet. I vårt land vårdas årligen 100 000 skadade människor på sjukhus och närmare 5 000 avlider av sina skador.

I Sverige har vi med hjälp av personnummer och kompletta hälsodataregister unika möjligheter att studera olika riskfaktorers inverkan på långtidsöverlevnad och arbetsförmåga efter skador. Sådana studier ger ökad förståelse kring hur vi kan förebygga eller åtminstone lindra konsekvenserna av skador. Vi kan med hjälp av registerdata identifiera skadade patienter, mäta svårighetsgraden på skadorna och dessutom få en god uppfattning om orsaken till skadorna.

Några aktuella frågeställningar för vår forskning:

  • Förbättrade metoder att skatta skadors svårighetsgrad i observationsstudier och i internationella och nationella analyser av incidens över tid.
  • Förbättrade verktyg för att mäta effekten av annan komplicerande sjuklighet. Detta är av särskild betydelse för att mäta omfattningen och konsekvensen av skador i den växande äldre delen av befolkningen.
  • Prognosverktyg för skadeutfall efter våldsbrott.
  • Bedömning av brännskadors allvarlighetsgrad i administrativa data.
  • Prehospitala dödsfall i relation till sjukhusvårdade skadefall.
  • Betydelsen av utbildningspaket som PHTLS för utfallet efter skador.

Sammanfattningsvis erbjuder våra svenska hälsodataregister unika möjligheter att studera förekomst och utfall av skador, såväl för att klarlägga enskilda specifika riskfaktorers inverkan som att beskriva den övergripande konsekvensen av skador för individ och samhälle.

En hel familj på en moped i Indien.
© WHO/P. Virot

Läs mer om skadeepidemiologi och Rolf Gedeborgs projekt på den engelska versionen av sidan. Klicka på "This page in English" längst upp till höger på sidan.

Senast uppdaterad: 2021-04-15