Funktionell farmakologi och neurovetenskap

Forskarlaget vid enheten för funktionell farmakologi och neurovetenskap studerar farmakologiska, genetiska och beteende aspekter relaterade till central reglering av födointag.

Vi använder oss av kliniska studier på människor, men även djur modeller som bananflugor, råttor och möss. Vi studerar orsakerna till fetma genom att och hur belöningssystemet, kognitiva funktioner och betydelsen av sömn och sömnbrist inverkar på utveckling av fetma. På molekylär nivå karakteriserar vi nyligen upptäckta gener som kodar för transportörer, G protein kopplade mottagare, och andra membran bundna proteiner som är inblandade i födointagsreglering, belöning, fetma och anorexia. Vi har speciellt intresse av psykologiska sjukdomar hos barn och ungdomar. Vi genomför detaljerade uttrycksstudier av dessa genprodukter samt undersöker hur de är associerade till kroppsvikt, sömn och sjukdomar så som fetma och anorex. Vi studerar genernas ärftlighet och epigenetik i humana populationer samt genernas funktioner med hjälp av konditionala transgena musmodeller, genetiska modeller i bananflugor, kliniska studier kring kost, kognition och neuroimaging (fMRI). Neuronala nätverk kring födointaget med tonvikt på belöning funktioner är av stort intresse liksom transportörer och receptorer som fungerar som viktiga noder i dessa system. Vi använder bioinformatiska studier för att identifiera och karaktärisera nya genetiska element och vi studerar den evolutionära mekanismen som formade stora genfamiljer bland membranbundna proteiner.

Forskargruppen rankades 2011 i den högsta kategorin, "högsta internationella klass", av en extern internationell expertgrupp vid utvärdering av Uppsala universitet (KoF2011). Expertgruppen angav att "forskningsresultaten i denna grupp är exceptionella" med projekt "av största betydelse för samhället".

Forskarlaget strävar efter att skapa en tvärvetenskaplig miljö med bra karriär möjlighet för doktorander och post doktorer. Enheten är överlag mycket produktivt med flera publikationer med hög impakt och högt antalet citeringar. Enhetens lärare undervisar i farmakologi vid läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet, master program i biomedicin och ett antal andra kurser.

Forskningsgruppledare:
Professor Helgi Schiöth
e-mail: helgi.schioth@neuro.uu.se

Helgi Schiöth

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Funktionell farmakologi och neurovetenskap

E-post:
helgi.schioth[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4160
Mobiltelefon:
070-4250535
Senast uppdaterad: 2022-07-01