Klinisk smärtforskning

Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem som drabbar ca 10% av befolkningen i Europa. Globalt är långvarig smärta en dominerande orsak till sänkt funktion, arbetsförmåga och livskvalitet.

Vanligtvis tänker man på smärta som ett symtom som orsakas av vävnadsskada eller inflammation (s.k. nociceptiv smärta), eller sjukliga förändringar i nervsystemet (neuropatisk smärta). Mindre känt är att smärta även kan vara en sjukdom i sig själv som kännetecknas av störd funktion i nervsystemet, dvs avvikande smärtreglering (nociplastisk smärta).

Smärtforskningen vid Uppsala universitet omfattar ett stort antal projekt som syftar till att förstå hur smärta uppkommer, varför vissa individer utvecklar långvarig smärta medan andra med liknande skador/sjukdomar inte gör det och hur smärta bäst kan behandlas.

Våra huvudsakliga frågeställningar är: Hur ser interaktionen mellan immunsystemet och nervsystemet ut vid olika typer av långvarig smärta? Varför ger samma typ av nervskada upphov till långvarig smärta hos vissa människor, medan andra inte drabbas? Hur ser samspelet mellan sömn och smärta ut? Hur påverkar psykologiska faktorer smärtupplevelsen och hur kan psykologisk behandling vid långvarig smärta optimeras? Varför uppstår tolerans och beroendeutveckling vid opioidbehandling och vad kan man göra åt det? Hur fungerar invasiv nervstimulering och när ska man använda den?

Länkar till projekten:

Eva Kosek

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Klinisk smärtforskning

E-post:
eva.kosek[AT-tecken]uu.se
Senast uppdaterad: 2023-11-06