Medarbetare inom smärtforskningen

Gruppmedlemmar 2021
Bothelius Kristoffer, disputerad, psykolog
Eriksson Lars, doktorand, läkare 
Essermark Marie, forskningssjuksköterska, biobanksansvarig
Gordh Torsten, professor emeritus, läkare
Karlsten Rolf, docent, läkare
Katila Lenka, doktorand, läkare
Kirketeig Terje, doktorand, läkare
Kosek Eva, professor, läkare, forskargruppsledare
Miclescu Adriana, docent, läkare
Rhodin Annika, disputerad, läkare
Sjölund Erik, forskningssjuksköterska 
Stehlik Romana, disputerad, läkare
 

Senast uppdaterad: 2021-05-03