Medarbetare inom smärtforskningen

Gruppmedlemmar 2022
Bothelius Kristoffer, disputerad, psykolog
Flores Bjurström Martin, disputerad, läkare
Gordh Torsten, professor emeritus, läkare
Hörnqvist Sara, fysioterapeut
Ioannidou Maria, läkare, doktorandregistrering planeras
Karlsten Rolf, docent, läkare
Katila Lenka, doktorand, läkare
Kiani Dehkordi Rezvan, forskningssjuksköterska
Kirketeig Terje, doktorand, läkare
Kosek Eva, professor, läkare, forskargruppsledare
Miclescu Adriana, docent, läkare
Rosenström Alexander, doktorand, läkare
Sjölund Erik, forskningssjuksköterska 
Stehlik Romana, disputerad, läkare

Senast uppdaterad: 2022-08-16