Smärtutveckling efter perifer nervskada

Nervskadesmärta (s.k. neuropatisk smärta) orsakar stort lidande för många patienter, är ofta svårbehandlad pga komplexa, delvis okända sjukdomsmekanismer och medför stora kostnader för samhället. Långvarig neuropatisk smärta orsakad av en identifierbar perifer nervskada utgör en utmärkt utgångspunkt för forskning inom ett område fullt av kunskapsluckor där sambandet mellan genotyp, fenotyp, biomarkörer och analys av olika vävnadsfaktorer är oklart. Detta forskningsprojekt tillämpar ett brett och integrativt angreppsätt för att studera neuropatisk smärta hos verkliga patienter.  Vi har identifierat en kohort av 1 100 patienter som lider av en objektivt verifierad lesion i en perifer sensorisk nerv, mestadels till följd av ett skarpt trauma några år tidigare. Alla har blivit föremål för reparativ nervkirurgi på handkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset. Vid uppföljning rapporterade 48% neuropatisk smärta av olika svårighetsgrad, medan 52% var smärtfria trots samma typ av nervlesion. Vi studerar skillnader mellan patienter med och utan smärta avseende fenotyp, genotyp, biomarkörer och vävnadsanalyser. Patienterna i denna grupp lider av helt fastställd neuropatisk smärta (”definitive neuropathic pain”) och utgör därmed en perfekt modell för traumatisk neuropatisk smärta, vilket ger oss unika möjligheter att studera olika aspekter av neuropatisk smärta. Resultaten förväntas utgöra en bas för vidare studier med syfte att identifiera patofysiologiska mekanismer vid neuropatisk smärta av betydelse för terapi- och läkemedelsutveckling.

Kontaktperson: Adriana Miclescu

Senast uppdaterad: 2021-05-03