Publikationer i DiVA

De nyaste publikationerna under de senaste åren finns här. 

Tidigare artiklar och även artiklar från innevarande år kan sökas i databasen för publikationer Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA.


 • Dufberg, Emil; Liss, Britta

  Teaming - en begreppsanalys

  2020.

  Open access
 • Hedlund, Victor; Ramstedt, Anton

  Utebliven omvårdnad vid vård av kritiskt sjuka patienter prehospitalt

  2020.

  Open access
 • Sälik, Charlotta; Engström, Serah

  Kirurgiska säkerhetschecklistor i praktiken: Operationsteamets attityder och uppfattningar

  2020.

  Open access
 • Cekal, Gabriella; Nyström, Sofia

  Familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelningar för barn: En litteraturöversikt utifrån föräldrars perspektiv

  2020.

  Open access
 • Liljevall, Robin; Ullmark, Sebastian

  Specialistsjuksköterskans arbete att förebygga ögonkomplikationer inom intensivvård

  2020.

  Open access
 • Tholin, Fredrik; Elin, Engman

  Vad innebär värdighet för relationen mellan sjuksköterska och patient inom intensivvården?: En begreppsanalys

  2020.

  Open access
 • Lyttkens, Linda; Wanhainen, Anders; Svensjö, Sverker; Hultgren, Rebecka et al.

  Systematic Review and Meta-Analysis of Health Related Quality of Life and Reported Experiences in Patients With Abdominal Aortic Aneurysm Under Ultrasound Surveillance

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 420-427, 2020.

 • Muntlin, Åsa; Jangland, Eva

  Fundamentals of Care: Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

  Studentlitteratur AB, 2020.

 • Tegelberg, Alexander; Muntlin Athlin, Åsa; Juhlin, Claes; Jangland, Eva

  Engagement under difficult conditions: Caring for patients with acute abdominal pain across the acute-care chain: A qualitative study

  Ingår i International Emergency Nursing, 2020.

 • Donnelly, Frank; Feo, Rebecca; Jangland, Eva; Muntlin Athlin, Åsa

  The management of patients with acute abdominal pain in the emergency department: A qualitative study of nurse perceptions

  Ingår i AUSTRALASIAN EMERGENCY CARE, s. 97-102, 2019.

 • Haakseth, Linda; Wanhainen, Anders; Björck, Martin; Jangland, Eva

  Understanding patients' experiences of recovery after staged complex aortic repair: A phenomenological study

  Ingår i Journal of Advanced Nursing, s. 2834-2844, 2019.

 • Karlsson, Anna; Lindeborg, Petra; Gunningberg, Lena; Jangland, Eva

  Evidence-based nursing-How is it understood by bedside nurses?: A phenomenographic study in surgical settings

  Ingår i Journal of Nursing Management, s. 1216-1223, 2019.

 • Tegelberg, Alexander; Jangland, Eva; Juhlin, Claes; Muntlin Athlin, Åsa

  Who is in charge of the care of patients with acute abdominal pain? An interview study with managers across the acute care chain

  Ingår i Journal of Clinical Nursing, s. 3641-3650, 2019.

 • Feo, Rebecca; Donnelly, Frank; Muntlin Athlin, Åsa; Jangland, Eva

  Providing high-quality fundamental care for patients with acute abdominal pain: A qualitative study of patients' experiences in acute care

  Ingår i Journal of Health Organization & Management, s. 110-123, 2019.

 • Holmqvist, Frida; Antonsson, Therese

  Uppkomst av trycksår i det postoperativa förloppet: En kvantitativ litteraturstudie

  2018.

  Open access
 • Kvarnström, Susanne; Jangland, Eva; Abrandt Dahlgren, Madeleine

  Introducing the nurse practitioner into the surgical ward: an ethnographic study of interprofessional teamwork practice

  Ingår i Scandinavian Journal of Caring Sciences, s. 765-771, 2018.

 • Jangland, Eva; Teodorsson, Therese; Molander, Karin; Muntlin Athlin, Åsa

  Inadequate environment, resources, and values lead to missed nursing care: A focused ethnographic study on the surgical ward using the Fundamentals of Care framework

  Ingår i Journal of Clinical Nursing, s. 2311-2321, 2018.

 • Avallin, Therese; Muntlin Athlin, Åsa; Elgaard Sörensen, Erik; Kitson, Alison et al.

  Person-centred pain management for the patient with acute abdominal pain: An ethnography informed by the Fundamentals of Care framework

  Ingår i Journal of Advanced Nursing, s. 2596-2609, 2018.

 • Jangland, Eva; Mirza, Noeman; Conroy, Tiffany; Merriman, Clair et al.

  Nursing students' understanding of the Fundamentals of Care: A cross-sectional study in five countries

  Ingår i Journal of Clinical Nursing, s. 2460-2472, 2018.

 • Feo, Rebecca; Conroy, Tiffany; Jangland, Eva; Muntlin Athlin, Åsa et al.

  Towards a standardised definition for fundamental care: A modified Delphi study

  Ingår i Journal of Clinical Nursing, s. 2285-2299, 2018.

Senast uppdaterad: 2021-04-16