Forskning radiologi

Huvudinriktningen för forskningen inom radiologi är diagnostik och intervention med radiologiska metoder. Ämnet innefattar såväl kliniska som experimentella studier. I dessa studier används röntgenstrålning, magnetisk resonanstomografi (MRI) och ultraljud.