Neuroradiologi

Forskargruppsledare: Johan Wikström

Forskningsområden

Cerebrovaskulära sjukdomar

Ansvariga: Johan Wikström och Ljubisa Borota

Utveckling och utvärdering av avancerade MR-tek7niker för preoperativ utvärdering och behandlingsuppföljning av arteriovenösa missbildningar. (Doktorandprojekt för Maria Correia de Verdier.)

AI-metoder för automatisk detektion av ischemi och kärlocklusion med CT. (Doktorandprojekt för Dimitrios Toumpanakis.)

Optimering av stråldos och endovaskulära tekniker vid neurointerventionella ingrepp.

Tumörer i hjärna och huvud-hals-regionen

Ansvariga: Johan Wikström och Raili Raininko

PET-MR och MR-LINAC för planering, monitorering och prognostisering av strålbehandling av tumörer. (Doktorandprojekt för Ulrika Mallmin.)

Differentiering mellan gliomrecidiv och behandlingseffekter med avancerade MR-tekniker (perfusion, spektroskopi, IVIM, DTI) och PET. Utvärdering av MR-spektroskopi för diagnos av hjärntumörer och andra intrakraniella förändringar. (Doktorandprojekt för Jussi Hellström och Ishita Huq.)

Intravoxel incoherent motion

Ansvarig: Johan Wikström

Reproducibilitetsstudier och kliniska applikationer i hjärnan. (Doktorandprojekt för Daniel Hannsberger.)

MR av hjärnan hos prematurfödda barn

Ansvarig: Johan Wikström

Morfologiska, mikrostrukturella och funktionella förändringar i hjärnan hos 12-åringar som fötts för tidigt. (Planerat doktorandprojekt för Anette Geeb Karimi.)

MR av hjärnan vid preeklampsi

Ansvarig: Johan Wikström

Morfologiska, mikrostrukturella och funktionella förändringar i hjärnan hos kvinnor med preeklampsi. (Planerat doktorandprojekt för Thomas Sadus.)

Åldrande och demens

Ansvarig: David Fällmar

Tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom med MR och PET.

Övriga projekt

Ansvariga: Johan Wikström och David Fällmar

Samarbeten med andra kliniska och prekliniska forskargrupper vid Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Stellenboschs Universitet (Sydafrika):

  • MR- och PET-studier av prodromal Parkinsons sjukdom
  • Hjärnperfusionsstudier av patienter med Moyamoya
  • Kortikala aktiveringsstudier (fMRI) vid psykologiska och psykiatriska tillstånd
  • Trigeminusneuralgi: avancerade MR-tekniker vid 3T och 7T
  • Traumatisk hjärnskada: PET-MR
  • Fysiologisk MR av patienter med normaltryckshydrocephalus
  • MR av hjärnan och ryggmärgen hos patienter med multipel skleros
  • MRI av hjärnan vid preeklampsieklampsi
  • Fetal MR
  • Automatisk detektion och kvantifiering av små storleksförändringar av hjärnlesioner


Gruppmedlemmar 2020
Johan Wikström, professor, forskargruppledare
Elna-Marie Larsson, professor emerita
Raili Raininko, professor emerita 
Sven Haller, gästprofessor 
Ljubisa Borota, Med Dr
Markus Fahlström, Med Dr 
David Fällmar, Med Dr, postdoc-forskare
Ehab Mahmoud, Med Dr
Johanna Mårtensson, Med Dr
Christoffer Nyberg, Med Dr 
Ruta Nylander, Med Dr 
Vilma Velickaite, Med Dr 
Maria Correia de Verdier, doktorand
Daniel Hannsberger, doktorand  
Jussi Hellström, doktorand
Ishita Huq, doktorand 
Ulrika Mallmin, doktorand  
Dimitrios Toumpanakis, doktorand 
Anette Geeb Karimi, planerad doktorand 
Thomas Sadus, planerad doktorand

Några av gruppmedlemmarna.