Röntgenhistoria

Kort historik ur ett Uppsalaperspektiv

Röntgenbilder på grodor och en råtta

Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte 8 november 1895 strålar, som när de passerat kroppsvävnader, gav bilder av framförallt skelettstrukturer.
Redan i februari 1896 togs de första röntgenbilderna i Uppsala av Hjalmar Öhrwall och Knut Ångström. Två grodor och en råtta blev avbildade.
 

Röntgenbild på en hand.

Professor Fritiof Holmgrens hand. Bilden tagen 16 februari 1896. Exponeringstid 1 timme.















 

Röntgenbild på ett kranium från 1985. Gruppbild från samma tid.

2 februari 1897 avlägsnas här i Uppsala av professor Lennander, en pistolkula från hjärnans nacklob på en patient som blivit skjuten den 11 augusti 1895. Kulan lokaliserades med hjälp av en röntgenundersökning den 10 september 1896 av Thor Stenbeck.

På vårterminen 1898 anslår Medicinska fakulteten medel för inköp av en röntgenapparat.
1901 tilldelas W.C. Röntgen det första Nobelpriset.
1902 förordnas Gösta Forsell att ta hand om sjukhusets första röntgenutrustning.
1903-04 tillkom sjukhusets första röntgenavdelning, bestående av två undersökningsrum.
Hugo Laurell utsågs 1914 till avdelningens föreståndare och fick sedermera, 1931, en personlig professur.
Den nuvarande röntgenavdelningen, skapades av prof. Herman Lodin och byggdes i två etapper 1971-1973 för 35 kliniska laboratorier och 3 för forskning.