Seminarier inom radiologi

Seminarierna ingår i doktorandutbildningen inom ämnet radiologi och alla doktorander och läkare vid radiologen förväntas delta. Seminarietiden är fredagar kl 12.00–13.00 (om inget annat anges).

Kontaktperson och ansvarig för programmet är professor Johan Wikström, han nås via e-post på johan.wikstrom@radiol.uu.se

Lokal: Föreläsningssalen, Röntgen, (om inget annat anges).

Vårterminen 2020:s program

Datum

Tid

Talare

Ämne

2020-01-10

2020-01-17

Maysam Jafar Amide proton transfer MRI: principles and possible applications

2020-01-24

2020-01-31

Inget seminarium Termin 8

2020-02-03
OBS: Måndag

13:00-17:00 Halvtidskontroll - 
Maria Correia de Verdier
Morphological and physiological MRI studies on patients with intracranial arteriovenous malformations.

2020-02-07

Inget seminarium Termin 8
 

2020-02-14

2020-02-21

2020-02-28

Presentation av pågående doktorandprojekt - 
Olof Pettersson


Tumor growth rate and contrast-enhancement for therapy monitoring in pancreatic neuroendocrine tumor patients.

2020-03-06

2020-03-13

2020-03-20

2020-03-27

2020-04-03


 

 

2020-04-10

Inget seminarium (helg - långfredag)

2020-04-17

Disputation - 
Markus Fahlström

 

2020-04-24

2020-05-01

Inget seminarium (helg - första maj)

2020-05-08

Disputation - 
Naresh Kumar Regula

2020-05-15

2020-05-22

Inget seminarium (klämdag)

2020-05-29

2020-06-05

2020-06-12

Höstterminen 2019:s program

Datum

Tid

Talare

Ämne

2019-08-30

2019-09-06

2019-09-13

Enghoffsalen
13:15-
Jonathan Andersson
Disputation
Water–fat separation in magnetic resonance imaging and its application in studies of brown adipose tissue. 

2019-09-20

2019-09-27

Ram Vyakaranam
Redovisning av masteruppsats
Utredning av feokromocytom och paragangliom med 11C-HED-PET/CT.
 

2019-10-04

2019-10-11

2019-10-18

Ann Fischerström
Presentation av ST-arbete
Acute neurosurgery for traumatic brain injury by general surgeons in Swedish county hospitals - a regional study.

2019-10-25

Vanessa Acosta-Ruiz
Predisputation
CT guided ablation of T1 renal tumors.

2019-11-01

Grönwallsalen  09.15- Vanessa Acosta-Ruiz
Disputation
CT guided ablation of T1 renal tumors.

2019-11-08

Taro Langner, Robin Strand, Tomas Bjerner Artificiell intelligens; pågående studier och närliggande kliniska applikationer.

2019-11-15

Daniel Hannsberger
Presentation av plan för avhandlingsarbete 
Perfusionsmätning i hjärnan med Intravoxel incoherent motion (IVIM)-teknik; studier av validitet, reproducerbarhet, samt kliniska och forskningsmässiga applikationer.

2019-11-22

Annette Geeb-Karimi
Presentation av ST-arbete
 
Morfologiska fynd vid MR av hjärnan hos prematurfödda 12-åringar.
 

2019-11-29

2019-12-06

2019-12-13

Referat RSNA

2019-12-20

Vårterminen 2019:s program

Datum

Tid

Talare

Ämne

2019-01-11

2019-01-18

2019-01-25

12.00-14.00

Per Eckerbom
Halvtidskontroll

Studies of physiology using multiparametric non-invasive renal MRI

2019-02-01

Inget seminarium

Termin 8

2019-02-08

​Anne Grethe Jurik
Professor Århus universitet

Radiologi av bäckenleder

OBS: Undervisningsrum 1 på BFC Röntgen

2019-02-15

Olof Pettersson

Towards a new model for therapy monitoring of 177Lu-DOTATATE treatment of liver metastases in PNET patients

2019-02-22

2019-03-01

Inget seminarium

 ECR

2019-03-08

Johan Wikström m.fl

Referat ECR

2019-03-15

Malin Hansen
Magisterarbete

Beräkning av scanfördröjning från CT-perfusion inför CTA vid akut stroke. Ett alternativ till testbolusteknik

2019-03-22

2019-03-29

2019-04-05

Camilla Andersson

Den hälsorelaterade livskvalitén hos patienter med neuroendokrina tumörer vid 177Lutetium behandling

2019-04-12

2019-04-19

Inget seminarium

(helg)

2019-04-25
Hedstrandsalen

09:00-

Vilma Velickaite
Disputation

Analysis of regional atrophy on brain imaging compared with cognitive function in the 
elderly and in patients with dementia – 
cross-sectional and longitudinal evaluation

2019-04-26

12.00-14.00

Jussi Hellström
Halvtidskontroll

2019-05-03

2019-05-10

12.00-14.00

Simon Ekström
Halvtidskontroll

EFFICIENT GPU-BASED IMAGE REGISTRATION
for Detailed Multiparametric Whole-body Analysis

2019-05-17

2019-05-24

Ulrika Mallmin

MR-hybridtekniker för prognostisering och monitorering av strålbehandling vid solida tumörer.
Planerat doktorandprojekt.

2019-05-31

2019-06-07
Rosénsalen

09:00-

Elin Lundström
Disputation

MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF HUMAN BROWN ADIPOSE TISSUE 
Methodological Development and Application

2019-06-14

12.00-14.00

Tomas Söderman
Halvtidskontroll

Långtidsuppföljning efter främre korsbandsrekonstruktion

Höstterminen 2018:s preliminära program

Datum

Tid

Talare

Ämne

2018-08-17

2018-08-24

2018-08-31

2018-09-07

2018-09-10
måndag

15:45-

INSTITUTIONENS DAG
Blå Korset

2018-09-14

Inget seminarium Termin 8

2018-09-21

Inget seminarium Termin 8

2018-09-28
Skoogsalen

09:00-

Tanja Kero
Disputation
METHODOLOGICAL ASPECTS OF QUANTITATIVE CARDIAC MOLECULAR IMAGING

2018-10-05

2018-10-12

12:30--

Thomas Eriksson
Halvtidskontroll
Lågdos-datortomografi jämfört med konventionell röntgen vid ortopedisk radiologisk diagnostik.

2018-10-19

2018-10-26

Per Eckerbom Multiparametric non-invasive renal MRI

2018-11-02

2018-11-09

Robin Strand, Joel Kullberg, Johan Wikström, Håkan Ahlström, Tomas Bjerner
 
IT och AI i radiologi – var står vi idag?

2018-11-16

2018-11-23

12:00-14:00

Jonathan Andersson
Halvtidskontroll
Studying adipose tissue using magnetic resonance imaging.
Methods for separation of water and fat signal and studies of brown adipose tissue.

2018-11-30

11:30-12:30

Elna-Marie Larsson Vidgade vyer på vida ventriklar.

Även - Avtäckning av porträtt

2018-12-07

Johan Wikström m.fl. Referat från RSNA

2018-12-14

Uno Erikson Några reflektioner över min tid som radiolog och specialitetens utveckling i Uppsala.

2018-12-21

Vårterminen 2018:s program

Datum

Tid

Talare

Ämne

2018-01-12

Inget seminarium

2018-01-19

Ashis Kumar Dhara

Interactive Segmentation of Glioblastoma in MR Images for Post-surgical Analysis and Understanding Treatment Response.

Abstract: Radiologists need to spend a large amount of time for manual segmentation of glioblastoma in MRI images. Moreover, the segmented results are subjected to inter- and intra-observer variability. Automatic or semi-automatic methods are being developed for fast and accurate segmentation. Fully-automated segmentation of glioblastoma is difficult due to poor contrast, presence of necrosis and post-operative hemorrhage. Therefore, interactive segmentation is essential for post-surgical analysis and understanding treatment response of glioblastoma patients. I shall present a novel framework for initial segmentation using U-net based-fully convolutional network and interactive refinement using a smart graphical user interface.

2018-01-26

Inget seminarium Termin 8

2018-02-02

Inget seminarium Termin 8

2018-02-09

Jussi Hellström

MR-spektroskopi av hjärnan - utvärdering med beslutsstödet INTERPRET.

2018-02-15 -
torsdag
Skoogsalen

13.00-

Camilla Andersson
Disputation

PET/CT in oncology Patient experience, image quality and the value of information.

2018-02-16

Gabriel Wilczkowski

Anders Ahnfelt

Har indikationerna för utredning av makroskopisk hematuri förändrats i och med införandet av SVF blåscancer?

Accuracy of iodine quantification at low concentrations using dual energy computed tomography.

2018-02-23

2018-03-02

2018-03-09

2018-03-15 -
torsdag
Rosénsalen

13:00--

Lina Carlbom
​Disputation

Positron Emission Tomography and Magnetic Resonance Techniques in Diabetes

2018-03-16

Elna-Marie Larsson, Håkan Ahlström, Monica Segelsjö m.fl.
 

Referat från ECR

2018-03-23

2018-03-30

Inget seminarium (helg)

2018-04-06

My Jonasson
Disputation 

Towards Clinical Implementation of Dynamic Positron Emission Tomography in Neurodegenerative Diseases.

2018-04-13

12:00-14:00

Markus Fahlström
Licenciatexamination

Perfusion MRI of the brain after radiotherapy 
in patients with glioblastoma – 
potential and problems

2018-04-17

15:15--

Pottumarthi V. Prasad
Chicago

Information about the speaker

Information about the lecture

Functional MRI of the kidney: Applications to AKI and CKD. 

2018-04-20

2018-04-27

2018-05-04

2018-05-11

Inget seminarium Klämdag

2018-05-18

Gunnar Almqvist, Sofia Gillblom och Adina Ljungberg

Studentprojektredovisningar

2018-05-25

2018-06-01

2018-06-08

Höstterminen 2017:s program

Datum

Tid

Talare

Ämne

2017-08-25

13:00-14:00

Elin Eriksson, Karin Johansson, Siv Andersson m.fl.
Elna-Marie Larsson
Presentation av våra administratörer på IKV och viktig praktisk information om forskarutbildning, ekonomi-rutiner, hemsidan m.m.
Diverse praktisk info om hantering av persondata på våra gemensamma diskar.

2017-09-01

09:15-

Kerstin Rosenqvist -
Disputation
Enghoffsalen 09:15
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the treatment of symptomatic portal hypertension

2017-09-08

13:00-14:00

Karen Eley -
Clinical Lecturer & Honorary Specialist Registrar in Radiology, University of Cambridge, UK.
Changing the face of craniofacial imaging: "Black Bone" MRI.

2017-09-15

2017-09-18
måndag

15:45-

INSTITUTIONENS DAG
Blå Korset

2017-09-22

12:30 - 13:30

Elna-Marie Larsson m.fl. Referat från Röntgenveckan och ESNR

2017-09-29

12:30 - 13:30

Deltagare på Röntgenveckan Referat från Röntgenveckan

2017-10-06

Inget seminarium Invigning av interventionslab 35

2017-10-13

(Basal radiologi-kurs)

2017-10-20

2017-10-27

12:00-13:00

Elna-Marie Larsson och Johan Wikström Referat från ESMRMB -2017

2017-11-03

2017-11-10 

2017-11-17

12:00-13:00

Johan Wikström MR-studier av hjärnans fysiologi och metabolism vid preeklampsi och normal graviditet

2017-11-24

09:00-12:00

Vilma Velickaite Halvtidskontroll - Quantitative image analysis for clinical evaluation of patients with early primary degenerative dementia: automatic volumetry compared with visual scoring in CT and MRI.

2017-12-01

12:00-13:00

Basyli Grosz - 
Redovisning av projektarbete
Datortomografisk terapimonitorering av neuroendokrina tumörer i tunntarmen. Kvantifering av tumörattenuering och kontrast-uppladdning.

2017-12-08

12:00-13:00

Freddy Ståhlberg m.fl. 7T MR - imaging ger fantastiska möjligheter för din forskning

2017-12-15

12:00-13:00

Elna Marie Larsson m.fl. Referat från RSNA-2017

2017-12-20 -
onsdag

09:15-

Johanna Mårtensson
Disputation
Gustavianum
Diffusion tensor magnetic resonance imaging of the brain. Tractography analysis with application in healthy individuals and patients.
 

Vårterminen 2017:s program

Datum

Talare

Ämne

2017-01-13

Carl Ekström Positron emissions tomografi med 68Ga-DOTATOC och 11C-5-hydroxy-tryptofan för diagnostik av neuroendokrina tumörer

2017-01-20

Inget seminarium

2017-01-27

(termin 8 tenta)

2017-02-03

(termin 8 tenta)

2017-02-10

Anders Sundin Allmän information.

2017-02-17

2017-02-24

2017-03-03

(ECR)

2017-03-10

Elna-Marie Larsson m.fl. Referat från ECR-2017

2017-03-17

Tomas Bjerner +
Johan Wikström
FoUU PACS, nytt forskningsPACS +
Lite mer från ECR

2017-03-24

Studenter Redovisning av studentprojekt - Röntgensjuksköterskeprogrammet

2017-03-31

Elna-Marie Larsson Abstractets väg efter submission + lite om programplanering för en internationell kongress.

2017-04-07

Tomas Bjerner och Håkan Ahlström Radiomics och Deep Learning - Vad skall framtidens radiolog syssla med?

2017-04-14

Inget seminarium (helg)

2017-04-21

2017-04-28

2017-05-05

Johan Lilja - 
Disputation 
Skoogsalen 13:15
[18F]Flutemetamol PET Image Processing, Visualization and Quantification targeting clinical routine

2017-05-12

Elna Marie Larsson m.fl. Referat från ISMRM-2017

2017-05-19

Studenter ​Redovisning av studentprojekt - Röntgensjuksköterskeprogrammet

2017-05-26

Inget seminarium (klämdag)

2017-06-02

Ruta Nylander -
Disputation
Rosénsalen 09:15
Magnetic Resonance Imaging Markers of Cerebral Small Vessel Disease in an Elderly Population – Association with Cardiovascular Disease and Cognitive Function.

2017-06-09

Lina Carlbom Halvtidskontroll

2017-06-16

Höstterminen 2016:s program

Datum

Talare

Ämne

2016-09-02

Jakob Swanberg -
​Licentiatexamen
kl 13.00
Methodological Aspects on Lower Extremity CT Angiography and Digital Subtraction Angiography

2016-09-09

Vanessa Acosta Ruiz -
Halvtidskontroll - Hedstrandsalen kl 12.00
CT guided radiofrequency ablation of renal tumors

2016-09-16

Inget seminarium (Termin 8 tenta)

2016-09-23

Tanja Kero - Halvtidskontroll Methodological aspects of cardiac positron emission tomography

2016-09-30

Catrin von Below -
Disputation - Rosénsalen
kl 9.15
PET and MRI of Prostate Cancer

2016-10-07

Inget seminarium
 
(Basal radiologi-kurs)

2016-10-14

Ingela Parmryd Noise elimination in correlation analysis

2016-10-21

2016-10-28

Elna-Marie Larsson m.fl. Referat från Röntgenveckan

2016-11-04

Inget seminarium

2016-11-07
Måndag 12:00

Elin Lundström - Halvtidskontroll Magnetic resonance imaging of human brown adipose tissue. Contribution to methodological development

2016-11-07
Måndag 14:15

Kirsi Virtanen Eight years of brown fat studies in Turku - how did it start and where are we now?

2016-11-11

Uno Erikson

Forska och publicera för 60 år sedan - progress?

Bilder från föreläsningen
Texten från föreläsningen

2016-11-17
Torsdag

Ulf Johnson - Disputation -
Enghoffsalen kl 09.15
Pressure autoregulation of cerebral blood flow in traumatic brain injury and aneurysmal subarachnoid hemorrhage

2016-11-18

2016-11-22
Tisdag

Johannes Finnsson -
Disputation - Grönwallsalen
kl 13.15
Radiological studies in LMNB1-related autosomal dominant leukodystrophy and Marinesco-Sjögren syndrome

2016-11-25

Elna-Marie Larsson och Markus Fahlström Referat från ESMRMB

2016-12-02

Jacob Shanks - Redovisning av studentprojekt Flödesmätning i akvedukten på MR hjärna vid misstänkt idiopatisk normaltryckshydrocefalus - prediktivt värde för utfall efter shuntoperation.

2016-12-07
Onsdag

David Fällmar - Disputation - Gunnesalen kl 09.15 Visual assessment of metabolism and perfusion in neurodegenerative dementia

2016-12-09

Referat från RSNA - preliminärt

2016-12-16

Harald Montan- Redovisning av studentprojekt
Staging of small intestinal neuroendocrine tumor peritoneal carcinomatosis; Comparison of contrast-enhanced CT and 68Ga-DOTA-somatostatin analog-PET/CT