Nya ramavtal för språkgranskningstjänster

2019-01-16

Uppsala universitet har tecknat nya ramavtal för språkgranskningstjänster för texter på brittisk eller amerikansk engelska. Avtalet gäller från och med 1 januari 2019.

Inom det Medicinska vetenskapsområdet är ramavtal tecknat med leverantörer Calyptic och Strömqvist Legal and Language Service för språkgranskning inom

 • folkhälso- och vårdvetenskap
 • immunologi, genetik och patologi
 • klinisk forskning inom  medicinska vetenskaper

För akademiska texter som inte är knutna till något av ovan nämnda ämnesområden är ramavtal tecknade med:

 • Everett Albert Thiele
 • Norrlandsspråkservice i Umeå
 • P.E. Proper English AB
 • Peter Michael Mayers
 • Pronuncia Konsult Handelsbolag

Leverantörerna är inte rangordnade, du ska välja utifrån följande fördelningsnycklar:

 • resultat från arbetsprover
 • erfarenhet inom ämnesområdet
 • kompetens som språkgranskare

Läs mer om ramavtalet här (nyhetsartikel).

Läs om Språkgranskningstjänster på medarbertarportalen.