Doktorander - ansök om ograduerade medel

2019-08-27

Ansökningsblankett finns för utskrift via www.uu.se/stipendier under rubriken BLANKETTER: Ansökan med fak, ograduerade anslag. Ansökan ska vara administratören tillhanda senast torsdag 12 september, 2019.

Ansökan höstterminen 2019: Ifylld och undertecknad ansökan ska lämnas till/skickas till administratören för utbildning på forskarnivå på sökandens institution.
 
Ograduerade forskares anslag vid medicinska fakulteten ledigkungörs ur nedanstående stiftelser höstterminen 2019. Josef och Linnéa Carlssons, Sture Hanssons, Anna Naumanns och Bean Carlssons, PA och PP Petterssons, Regnells större, Edvin och Märta Schedins, Astrid och David Sundqvists stiftelser. Stipendiebelopp fastställs senare. 

Observera att du endast får söka och tilldelas anslaget totalt fyra gånger.

Anslagen får användas till:

  1. Driftkostnader och inköp av instrument, apparatur och litteratur för forskningsprojektet.
  2. Resor inom ditt forskningsprojekt
  3. Till trycknings- och översättningskostnader 

 
Då forskningsprojektet slutförts tillfaller ev instrument, apparatur och litteratur institutionen. Frågor om höstterminens ansökningsomgång kan ställas till stipendiekansliet@uadm.uu.se