Promotionen 31 januari 2020

2019-09-30

Promotionen gäller de som nyligen har disputerat eller slutfört sin forskarutbildning och de som räknar med att bli klara med sin forskarutbildning under innevarande term. Du anmäler dig direkt via följande webbformulär. Sista anmälningsdag: 1 november 2019, kl. 24.00 

För mer information, läs informationsbladet