Anslag till epidemiologisk forskning

2019-10-03

Karl Michaëlsson har fått ett anslag om 3,5 Mkr  från FORTE för ett projekt om långtidseffekter av benspecifika läkemedel, kalcium och vitamin D. Många grattis!