Avtackning

2019-10-07

En av de professorer som pensioneras i höst har tackats av – Martin Björck slutar efter en lång och framgångsrik karriär! Han verkar dock inte sluta arbeta utan har nya projekt på gång.

Perfekt Per Hellman och
Martin Björck.

När Martin tänker tillbaka berättar han att det mesta har varit spännande och fortsätter att vara det. Ett område där han lyfter fram att han har bidragit på ett avgörande sätt internationellt, är att sprida kunskap om betydelsen av att förebygga och behandla förhöjt buktryck och det abdominella kompartmentsyndromet.

Expeditionen han var med på till Sydatlanten blev en viktig vetenskaplig framgång för klimatforskningen. ”Frågan är ju mer aktuell än någonsin och om jag kan bidra på något sätt gör jag gärna det.”

Nu kommer han att arbeta mindre, ägna mer tid åt barnbarnen, kultur och att träna mer regelbundet. Han kommer dock att sakna patienterna, sköterskorna och undersköterskorna. Läkarna kommer han att fortsätta träffa en tid. Martin kommer att fortsätta att arbeta akademiskt ideellt som chefredaktör för den främsta vetenskapliga tidskriften inom forskningsfältet för kärlkirurgi.

”Tack till alla fina kollegor, av alla slag. Sjukvård, vetenskap och utbildning är ett lagarbete. Man är själv bara en liten kugge, men tillsammans har vi gjort skillnad!” avslutar Martin Björck.

Martin Björck arbetade med namibiska flyktingar i Angola 1981. 

Intervju med Martin Björck i Vascular News 2014.