Doktorandkurs kvällstid: 3D printing and bioprinting in the life sciences (5hp)

2022-03-07

Kursen introducerar de möjligheter som 3D-printning och bioprintning erbjuder forskare och innovatörer inom medicin, biologi och biokemi. Kursen inleds med föreläsningar om 3D-printning och bioprintning. Därefter följer undervisning i 3D-modellering och praktisk 3D-printning med tillhörande projektarbete under handledning. Projektarbetet syftar till att konkretisera en egen idé kopplad till en forskningstillämpning inom medicin, biologi eller biokemi. Arbetsprocessen samt projektresultat dokumenteras genom en reflekterande rapport.

Sista ansökningsdag är 25 augusti. 

Läs mer om kursen här: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/kurs711.html

Senast uppdaterad: 2022-04-07