Sänkta priser för Vesta (lagring av känslig forskningsdata)

2022-03-07

Vesta är en plattform för lagring och bearbetning av känslig forskningsdata, som driftsattes i december 2021. Inledningsvis gällde att Vesta skulle finansieras enbart med användaravgifter och prissättningen blev därmed mycket högre än vad vi hade hoppats kunna erbjuda.

Projektet för Vesta har nu fått det glädjande beskedet att medel för finansiering skjuts till, vilket låter oss sänka priset för att använda Vesta. Följande priser gäller nu. Prisändringen gäller retroaktivt från och med 2022-01-01.

  • Startavgiften för att använda Vesta tas bort.
  • Avgiften för den personliga virtuella arbetsdatorn sänks till 358 kr per månad (4 295 kr per år).
  • Avgiften för lagringsutrymme sänks till 391,25 kr per TB och månad (4 695 kr per TB och år).

Läs mer om Vesta på medarbetarportalen: Tjänst: Vesta - Säker lagring och bearbetning av data.

Senast uppdaterad: 2022-04-07