Tre lovande forskare vid Uppsala universitet får Hjärnfondens stipendium

2022-03-18

Hjärnfonden har beslutat att dela ut stipendier till David Fällmar (IKV), Samer Siwani (IGP) och Stina Lundberg (IGP) vid Uppsala universitet. Hjärnfondens postdoktorala stipendier är en satsning på framtidens hjärnforskare och på hjärnforskning i Sverige.

Varje år delar Hjärnfonden ut postdoktorala stipendier med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom hjärnforskningens områden. I år delar Hjärnfonden ut 7,2 miljoner kronor i form av stipendier, vilket ger möjlighet för 12 hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska i två år. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

David Fällmar (radiologi) forskar om hjärnans funktion: AI-förstärkt radiologiskt beslutsstöd för normaltryckshydrocefalus.

Läs mer på Hjärnfonden sida

Senast uppdaterad: 2022-04-07