Forskning: Te minskar risken för pulsåderbråck

2022-03-21

Te kan minska risken för att drabbas av bråck på kroppspulsådern. Särskilt stor är effekten för kvinnor. Det visar ny forskning från Uppsala universitet.

Ett bråck på stora kroppspulsådern i magen kan leda till döden på grund av stora inre blödningar. På Vårdguiden 1177 kan man läsa att saker som minskar risken för att drabbas av bråck, eller aortaaneurysm som det kallas med en fackterm, är att helt sluta röka, att äta hälsosam mat, att äta frukt regelbundet och att minska i vikt om man är överviktig, särskilt om du har bukfetma. Nu kommer forskningsresultat som indikerar att en sak till kan läggas till listan: att dricka te. 

Genom att studera uppgifter om patienter i två stora svenska databaser har sambandet mellan att konsumera te och att få pulsåderbråck kartlagts. I patientgrupperna har över 45 000 män studerats och 36 000 kvinnor.  Efter drygt 17 år hade 1 781drabbats av pulsåderbråck. I 284 av fallen hade aortan till och med spruckit.

När forskarna undersökte relationen till kostvanor visade det sig att kvinnor fick en 23 procent lägre risk för varje kopp te man drack om dagen. För män var riskminskningen lägre, nio procent. Kostvanorna har patienterna själva redovisat i formulär.

– Minskningen är inte så dramatisk även om den klart finns där. Jag ser det här mer som grundforskning där vi försöker förstå mekanismerna bakom varför vissa utvecklar sjukdomen. Det är ett komplext samband mellan arv och miljö och det här är en pusselbit, säger Martin Björck, professor emeritus i kärlkirurgi vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Martin Björck, är professor emeritus i kärlkirurgi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper och en av författarna bakom studien om te och pulsåderbrock.
Foto: Adam Wrafter

Martin Björck är en av författarna bakom studien som nyligen publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften British Journal of Surgery. Faktum är också att te verkar skydda allra mest hos dem som har andra riskfaktorer.

– Det stämmer med andra studier vi gjort där vi sett att frukt minskade risken och gjorde det ytterligare om man var aktiv rökare, säger Martin Björck. För rökare minskar te bara risken om man har slutat röka, inte om man fortfarande gör det.

– Med rökning är det så att riskerna sitter kvar i decennier efter att man slutat. Men vi ser alltså att te minskar risken för pulsåderbråck om man slutat.

Vad är det i te som är så bra?

– Det har vi så klart funderat en hel del över, men vi tror att det har med antioxidanterna att göra, som teet är rikt på, säger Martin Björck.

Antioxidanter är en grupp ämnen som förhindrar bildning och skadeverkan från vissa andra ämnen i kroppen.

Senast uppdaterad: 2022-04-07