Premiär för Uppsala universitets forskarhandbok

2022-04-07

Forskarhandboken strukturerar upp informationen utifrån var du är i ditt projekt, för att ge rätt hjälp i rätt situation, så att du har störst chans att bli beviljad bidrag.

Om du till exempel är i uppstartfasen och ska planera ditt projekt, går du in på ”Planera ditt projekt”. Där kan du läsa om vad du ska tänka på när du startar, hur du kan hitta samarbetspartner eller annan information som till exempel hur du ska hantera forskningsdata. Om du har kommit längre och redan har en finansiär går du istället in på ”Utveckla din ansökan”.

Du hittar Uppsala universitets forskarhandbok genom att gå till medarbetarportalen och fliken Forska

Senast uppdaterad: 2022-04-07