Doktorandkurs: Clinical Trials Epidemiology

2022-05-03

Vi är glada att kunna meddela att professor John Baron kommer att ge en kurs i Clinical Trials Epidemiology, dels på campus (3-7 oktober 2022) och dels som online-seminarium (10 veckor senare). 

Kursen vänder sig till doktorander som är intresserade av randomiserade kliniska prövningar. Doktorander som är involverade i egna pågående eller planerade kliniska prövningar uppmanas särskilt att delta. Doktoranderna ska känna till grundläggande epidemiologiska begrepp och statistiska begrepp. Sökande från Uppsala universitet kommer att prioriteras.

Din ansökan ska innehålla en kort projektbeskrivning och en sammanfattning av eventuella kurser eller motsvarande erfarenhet du har inom epidemiologiska och statistiska metoder.

Sista ansökningsdag: 31 juli 2022. 

För mer information och länk till ansökan: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/kurs913.html

För frågor angående kursen, vänligen kontakta Hannah L Brooke, hannah.brooke@surgsci.uu.se, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-04-07