Nytt sätt att rapportera aktivitet och försörjning

2022-05-12

Doktoranders aktivitet och försörjning ska rapporteras i procent i Ladok varje kalenderhalvår av institutionens doktorandadministration. Nu finns det nya rutiner. 

  • Från och med 2022 ska aktiviteten rapporteras utifrån aktivitetsnivån som är angiven i den individuella studieplanen (ISP).
  • Före 2022 skickade institutionerna ut en blankett för redovisning av aktivitet till doktoranderna - den blanketten ska inte längre användas.
  • Det är huvudhandledarens ansvar att ISP:n är uppdaterad.
  • Revideringen görs i systemet för elektronisk ISP.
  • En tidsplan med information om aktivitet ska inkluderas i den forskningsplan som är en del av ISP:n.

Vid frågor kontakta Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) förslagsvis via mejl: kuf@uadm.uu.se.

Mer information om den nya rutinen finns på medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2022-04-07