Doktorandkurs: Suicidologi för forskarstuderande, 3 hp

2022-05-16

Kursen har fokus på att doktoranden ska tillägna sig kunskap inom suicidologi som forskningsområde. Det är en fördel om doktoranden har ett avhandlingsprojekt som berör suicid i något avseende, men det är inte ett krav. I kursen ingår även praktisk tillämpning av suicidriskbedömning. Målet är att doktoranden, med utgångspunkt i tidigare forskning, ska tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet. Kursen ska också ge möjlighet till att resonera tillsammans kring etiskt förhållningssätt och andra frågor som kan uppstå under forskningsstudier inom suicidområdet.

Du hittar mer information på kursens hemsida, bland annat schema samt länk till anmälan: https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/mv/suicidologi-for-forskarstuderande-3-hp/

Sista dag för anmälan till höstens kurs är 13 juni.

Vid frågor kontakta gärna kursansvarig Tabita Sellin Jönsson (tabita.sellin-jonsson@regionorebrolan.se) eller kursadministrationen (fouadm.mv@oru.se).

Senast uppdaterad: 2022-04-07