SIMPLER får fortsatt stöd av Vetenskapsrådet

2022-05-16

Den 3 februari 2022 tog Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer (RFI) beslut om att fortsätta finansiera SIMPLER med 113 miljoner kronor mellan 2023 och 2028.

SIMPLER är en förkortning för the Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research. Denna nationella forskningsinfrastruktur består av två stora befolkningsbaserade longitudinella kohorter och tre regionspecifika delkohorter, en omfattande biobank med över 800 000 humana prover bestående av blod, urin, fettbiopsier, saliv, avföring och DNA samt en stor databas som nu även innehåller en växande andel av -omik. Infrastrukturen initierades 1987 och omfattar information om 110 000 män och kvinnor från regionerna Uppsala, Västmanland och Örebro.

Deltagarna har genom åren genomgått upprepade undersökningar. SIMPLER:s databas har uppdaterats årligen mot nationella register hos Socialstyrelsen och även med ytterligare kliniska data från nationella kvalitetsregister. Den befolkningsbaserade longitudinella utformningen, den i stort sett fullständiga uppföljningen genom registren och den stora biobanken utgör den viktiga grunden för denna unika infrastruktur.

SIMPLER är en nationell forskningsinfrastruktur finansierad av Vetenskapsårdet. Uppsala universitet är värd och har huvudansvaret för den. SIMPLER är organiserat som ett konsortium av fyra universitet (Uppsala universitet, Örebro universitet, Chalmers tekniska högskola och Karolinska Institutet) som stödjer verksamheten genom bidrag för drift och utveckling. Dessutom stöds infrastrukturen av bidrag från regionerna Uppsala (ALF), Västmanland och Örebro, vilka används för insamling av nya prover och undersökningar av deltagarna.

Huvudsyftet med infrastrukturen är att förse forskare med ett brett batteri av longitudinella livsstilsdata, registerinformation och molekylära mätningar för att främja högkvalitativ forskning om bakomliggande genetiska orsaker och livsstil som påverkar utvecklingen till och progressionen av åldrandesjukdomar.

I februari godkände Vetenskapsrådet fortsatt finansiering av SIMPLER under sexårsperioden 2023 till och med 2028. Den totala budgeten är 229 miljoner kronor, varav hälften av anslagen kommer från Vetenskapsrådet och hälften från konsortiet.

Karl Michaëlsson
 

Senast uppdaterad: 2022-04-07