Litteraturöversikter i farten – föreläsningar för forskare

2022-09-27

Uppsala universitetsbibliotek ordnar en serie korta föreläsningar relaterade till litteraturöversikter och systematisk sökning. Föreläsningarna är online via Zoom och öppna för alla, ingen föranmälan behövs.

Målgruppen är forskare som är intresserade av att göra litteraturöversikter eller som vill lära sig mer om något specifikt steg i processen.

Här kan du läsa om hela serien: https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/kurser-och-evenemang/?freeText=litteratur%C3%B6versikter+i+farten

OKTOBER 2022

NOVEMBER 2022

DECEMBER 2022

Senast uppdaterad: 2022-04-07