Webbseminarium: Fältarbete i konfliktregioner 31/1

2023-01-27

Välkommen till ett webbinarium där du lär dig mer om riskerna förknippade med fältarbete samt hur du kan fatta mer välinformerade beslut och minska riskerna. 

logotyper på samarbetspartnerna, KTH, Lunds universitet, KI, UU, Göteborgs universitet och Stockholms universitet

Den 31 januari kl 10-11 hålls ett webbinarium om fältarbete i konfliktutsatta områden arrangerat av CASI (Coordinated Assessment for Strategic Internationalisation) The CASI project | Staff Pages (lu.se), ett samarbete runt ansvarsfull internationalisering där UU ingår.

Arrangemanget ligger i kalendariet: https://mp.uu.se/web/info/kalendarium/-/detail/78554 och kommer att hållas på engelska. Anmälan krävs. 

Senast uppdaterad: 2022-04-07