Svårhanterliga situationer i undervisningen 13/2

2023-01-27

Lärare och administrativ personal (studievägledare m.fl.) är välkomna att utbyta idéer och reflektera tillsammans med kollegor från hela universitetet. Tre lärare kommer att dela med sig av några konkreta exempel och perspektiv från sin egen undervisning och introducera gruppdiskussioner. Seminariet kommer att ges på engelska.

Nu finns ett nytt datum för det kollegiala samtalet om svårhanterliga situationer i undervisningen: 13/2, kl 14:15-16:00.  Lokal är Universitetshuset, sal IV.

Vilka ämnen inom ditt område kan anses vara svåra och känsliga att hantera? Vilka lärdomar kan lärare dra från de situationer som uppstår för att bli bättre förberedda inför framtiden? Vad kan lärare göra för att främja en inkluderande och tillgänglig lärandemiljö för alla studenter? På vilket sätt kan svårhanterliga situationer vara en utgångspunkt för lärare att lära av varandra inom och bortom våra egna discipliner? Vilken rättslig ram gäller? Hur hänger akademisk frihet ihop med yttrandefrihet och vilka är gränserna för denna frihet?

Anmäl dig senast den 6 februari. Begränsat antal platser.

Läs mer i kalendariet: https://mp.uu.se/sv/web/info/kalendarium/-/detail/75970

Senast uppdaterad: 2022-04-07