Vill du bli miljöombud?

2023-05-26

Institutionen för kirurgiska vetenskaper söker nu efter en eller ett par personer som skulle vilja vara institutionens miljöombud. Ytterst ansvarig för det lokala miljöarbetet är prefekt och miljöombudets roll är att stötta prefekten och driva frågorna.

Under höstterminen 2023 kommer dessutom en intern miljörevision att göras vid institutionen. Man kommer då att undersöka hur verksamheten systematiskt arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan och öka sin positiva miljöpåverkan för att på så sätt bidra till att universitets gällande mål inom miljö och hållbarhet nås. Fokus kommer att ligga dels på direkt miljöpåverkan däribland avfall, inköp och resor dels indirekt miljöpåverkan såsom hållbar utveckling inom forskning och undervisning.

Är du intresserad av att veta mer om uppdraget eller anmäla ditt intresse får du gärna höra av dig till prefekt Liisa Byberg eller vår HR Karin Johansson och Louise Lundqvist.

Mer om uppdraget kan du läsa på medarbetarportalen: För dig som är miljöombud.

Senast uppdaterad: 2022-04-07