Workshop - Skriv din pedagogiska portfölj

2023-11-14

En verkstad för dig som ska ansöka om titeln excellent lärare. Om du ska ansöka om prövning för titeln excellent lärare ska din pedagogiska skicklighet visas i en pedagogisk portfölj. Den ska innehålla din pedagogiska grundsyn och reflektioner över lärande och undervisning, samt ge konkreta exempel på hur du omsätter tankarna i konkret praktik.

Enheten för universitetspedagogik erbjuder nu återkommande verkstäder om att skriva pedagogisk portfölj för ansökan om titeln excellent lärare. Första tillfället handlar om innehållet i en pedagogisk portfölj och tar upp följande ämnen:

  • Exempel på innehåll i pedagogisk portfölj
  • Hur du skriver fram din pedagogiska grundsyn
  • Bedömning av pedagogiska meriter - vad är bra att veta?
  • Att förhålla sig till kriterier för pedagogisk meritering - exempel från olika vetenskapsområden
  • Självreflektion över den egna skickligheten i relation till befintliga kriterier för pedagogisk skicklighet

Det andra tillfället ger möjlighet att få och ge återkoppling på pedagogiska portföljer.

Workshoppen vänder sig till dig som är lärare vid Uppsala universitet och vill skapa en ny pedagogisk portfölj eller utveckla den du redan har, med syftet att ansöka om titeln excellent lärare

Lästips:
Boken Pedagogisk portfölj – för karriär och utveckling av Katarina Winka och Åsa Ryegård (Studentlitteratur 2013) är ett bra stöd för den som skriver sin pedagogiska portfölj.

Datum: 28/11, kl. 13.00-16.00. Sista anmälningsdag är den 21/11. 

Plats: Orkanen, 21:241, Campus Blåsenhus. Aktiviteten är på svenska.

För mer information och anmälan.

Senast uppdaterad: 2022-04-07