Utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel med inriktning mot aktiv studentmedverkan 2023

2023-11-14

Projektmedel för pedagogiskt utvecklingsarbete utlyses till lärare och lärarlag som i samarbete med studenter och i nyskapande anda, vill utveckla utbildningen i den lokala ämnesmiljön. Sammanlagt utlyses 700 000 kr.
 

Syftet med utlysningen är att stimulera aktiv studentmedverkan i utbildningen vid universitetets alla tre vetenskapsområden. Aktiv studentmedverkan innebär att studenter och lärare i team samverkar för att utveckla program, kurser och undervisningsmoment.

Ansökan ska ha kommit in till enheten för universitetspedagogik senast kl. 12.00 den 27/11 2023.

För mer information se Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2022-04-07