Webbinarium om utvärderingen av universitetsgemensamma teman inom KoF24

2023-11-15

Välkommen att ta del av aktuell information om utvärderingen av universitetsgemensamma teman inom KoF24.

Till skillnad från tidigare forskningsutvärderingar vid Uppsala universitetet genomförs KoF24 i två delar, dels vetenskapsområdes-/fakultetsdrivna utvärderingar av forskning och forskningsmiljöer, dels utvärdering av två universitetsgemensamma teman. De två universitetsgemensamma temana är forskningsinfrastruktur samt mång- och tvärvetenskaplig forskning. Fokus för utvärderingen är hur universitetet arbetar med dessa frågor, och inte forskningsinfrastrukturer eller mång- och tvärvetenskaplig forskning i sig.

På webbinariet ges mer information om utvärderingen och det finns möjlighet att ställa frågor. Medverkar gör Coco Norén, projektledare för utvärderingen av de universitetsgemensamma temana, och medarbetare i projektgruppen.

Webbinariet på svenska: 17 november klockan 8:00-9:00 (https://uu-se.zoom.us/j/65018148608)

Webbinarium på engelska: 29 november klockan 13:00-14:00 (https://uu-se.zoom.us/j/64792787231)

För mer information kontakta: camilla.maandi@uu.se

Senast uppdaterad: 2022-04-07