Ny tjänst

2020-02-06

Vi välkomnar Hanna Vikman som har påbörjat en anställning som biostatistiker fr.o.m. 11 november 2019. Hanna kommer att arbeta i Pär Stattins forskargrupp. 

Hanna Vikman
Hanna Vikman