Nyströms amerikastipendium

2020-02-05

Nu har Nyströms amerikastipendium öppnat för ansökan. Gäller leg. läkare företrädesvis för kirurgiska studier i USA. Stipendiat skall någon tid under de senaste fem åren före ansökningstidens utgång varit docent i kirurgi vid Uppsala universitet eller innehaft befattning som läkare vid institutionen för kirurgi, thoraxkirurgiska avdelningen eller institutionen för plastikkirurgi. Utdelas vartannat år av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden. 

Länk till stipendiet: Nyströms Amerikastip.

Ansökan görs via: www.stipendier.uu.se. Deadline för ansökan är 19 februari 2020 klockan 17:00.