CryptShare

2020-02-28

Nu kan forskare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper få tillgång till programmet CryptShare som kan användas när känsliga data skickas mellan forskare, även till forskare som inte har tillgång till CryptShare. IKV är nu licensierad användare.

Se instruktion i bilagorna nedan, en svensk och en engelsk version av instruktionen finns. Lösenord till mottagaren bör skickas som ett SMS och gärna med appen Signal då även lösenordet via denna app sänds krypterat till mottagaren. Programmet har länge använts på UCR och sedan har IMV också blivit användare. Det är därför instruktionen är riktad till IMVs användare och adressen även för oss är just nu https://fileshare.medsci.uu.se/.