Allmänna råd med anledning av coronaviruset

2020-03-02

Säkerhetsavdelningen följer utvecklingen gällande spridningen av Coronaviruset fortlöpande och har bland annat kontakt med smittskyddsmyndigheten både i Uppsala och på Gotland. Uppdaterad information publiceras i medarbetarportalen och studentportalen. Se allmänna råd nedan.

  • Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbplatser och appar. Folkhälsomyndigheten har ett informationsnummer 11313. Börja med webben.

  • Du som besökt drabbade områden (Italien, Iran, Kina – se folkhälsomyndighetens web) bör arbeta/studera hemifrån under två veckor efter hemkomst. Uppkommer influensaliknande symtom, kontakta 1177 och följ deras råd. Du ska inte besöka vårdcentral eller akutmottagning.

  • Om du är bekräftat sjuk så hanterar smittskyddsmyndigheterna detta. Det ska också meddelas till institutionsledningen, som kontaktar TIB (Tjänsteman i beredskap) 018-471 25 00.
  • Universitetet avråder för icke-nödvändiga resor enligt UD:s rekommendationer. För resor till övriga drabbade områden: tänk igenom, är det nödvändigt att resa? Går det att skjuta på resan? Finns det alternativa mötesformer? Detsamma gäller att ta emot besök och utbyten från drabbade områden.

  • Boka tjänsteresor via Lingmerths och välj ombokningsbara biljetter.

  • Installera zoom för att möjliggöra att delta i möten och konferenser på distans.

  • Har du internationella kontakter i din verksamhet kan det påverka smittspridning. Om denna kommer från drabbat område – överväg att skjuta upp vederbörandes besök.

  • Tvätta händerna.

Mer information

Mer information om rekommendationer finns på medarbetarportalen under Nyheter: Rekommendation om coronaviruset (covid-19) – uppdatering.